Nyheter


Uttalande från Ordförandemöte för Funktionsrätt Västmanland 28 nov 2017 ang #metoo och Ohly

Uttalande från ordförandenmöte 28 nov 2017 Funktionsrätt VästmanlandSista årsmötet med Handikappföreningarna i Västmanland

Den 3 maj hölls vårt årsmöte då vi enhälligt antog nya stadgar, innebärande bland annat att vi bytte namn till ”Funktionsrätt Västmanland”. Vi välkomnade även nio nya medlemsorganisationer innebärande att vi numer har 36 medlemsorganisationer.En ny styrelse valdes också.


Läs alla nyheter

Medlemsföreningar Funktionsrätt Västmanland


Twitter

Twitter said: "Invalid or expired token."
Funktionsrätt Sverige på Twitter