Allt vi gör syftar till att förbättra villkoren för människor med funktionsnedsättning. I dialogen med beslutsfattare, massmedia och andra samhällsaktörer är vi en samlad röst för våra medlemsföreningar.

Vårt intressepolitiska arbete grundar sig på genomförandet av mänskliga rättigheter. Utgångspunkter är framför allt FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Vi är remissinstans för för förslag från Region Västmanland.. Vi sitter med i några samverkansorgan  för att dela med oss av vår kunskap och för att tidigt i beslutsprocessen komma med väl underbyggda synpunkter, . Där kan vi påvisa problem som inte alltid är synliga för andra.Vi agerar också aktivt och uthålligt för att våra frågor inte ska hamna i skymundan i den politiska diskussionen.

Vår verksamhet består av att påverka politiskt och att utveckla samarbetsformerna inom funktionsrättsrörelsen. Vi bedriver också föreläsningar och andra utbildningsaktiviteter, deltar i debatter, mässor etc samt stöttar våra medlemsorganisationer med organisationsutveckllingsfrågor Vi tillhandahåller lokaler och hjälper våra medlemmar med tryck & layout.