Funktionsrätt Västmanland söker kontinuerligt att bedriva olika projekt som är finansierade av Europeiska Socialfonden, Arvsfonden, Regionen, Socialstyrelsen eller privata intressenter. Varje projekt har en koppling till något av våra fyra prioriterade områden.

Vill du veta mer?

Europeiska Socialfonden

Idéer för livet