Här kan du anmäla dig till olika arrangemang, lämna synpunkter på vår webbplats, om vår verksamhet. Du får även en möjlighet att lämna in förbättringsförslag till Region Västmanland och länets kommuner. Se kolumnen till vänster.

Enkät till Funktionsrätt Västmanlands medlemsföreningar 29 september 2021 – Funktionsrätt Västmanland 

Anmäla frågor till Dialogforum