Cecilia Jalder

Cecilia är utbildad sjuksköterska och föreläser om psykos och generaliserat ångestsyndrom, GAD, ur eget perspektiv. Hon tar även upp erfarenhet avseende fysisk smärta ur eget perspektiv. Cecilia föreläser även om psykisk (o)hälsa överlag. Även bemötande inom psykiatrin är av stort intresse för Cecilia.

Kontakt: vip.vastmanland@gmail.com

Magnus Agestav

Magnus är anhörig till personer med autism, adhd, intellektuell funktionsnedsättning. Han är ordförande för Funktionsrätt Västmanland samt styrelseledamot i Autism- och Aspergerförbundet på riksnivå. Magnus brinner mycket för att människor ska kunna realisera sina livsdrömmar och bli en del i samhällsgemenskapen, särskilt att de får delta i arbetslivet på sina egna villkor.

Kontakt: magnus@funktionsrattvastmanland.se

Michell Malmgren

Jag heter Michell Malmgren och är född 1987 I Stockholm. Jag har lidit av schizoaffektiv syndrom sedan 16 års ålder. Jag är uppvuxen med en familj ifrån Sverige, Iran, Ryssland. Schizofreni har alltid funnits i mitt liv då det finns i min familj. Idag föreläser jag om schizofreni & jobbar politisk med frågor som rör psykisk ohälsa, utanförskap och ställer upp i landstingsvalet.

Kontakt: vip.vastmanland@gmail.com