Mänskliga rättigheter

Den slutgiltiga versionen av FN:s rekommendationer till Sverige 2014. 

Den officiella översättingen till svenska av FN:s rekommedationer till Sverige 2014 

FN:s standardregler

FN:s 22 standardregler beskriver det ansvar världens stater på alla nivåer har för att människor med funktionsnedsättningar ska bli delaktiga i samhällslivet och för att man ska uppnå jämlikhet när det gäller levnadsförhållanden. 

FN:s standardregler.pdf

FN:s standardregler i lättläst version

Den lättlästa versionen av FN:s standardregler finns i tre delar.
FN:s standardregler lättläst - del 1.pdf
FN:s standardregler lättläst - del 2.pdf
FN:s standardregler lättläst - del 3.pdf

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Materialen kan du ladda ner här. De finns också på Daisy, punktskrift och teckenspråkig dvd att beställa från Handikappförbunden.
 

1. Lär känna FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Ett informations- och utbildningsmaterial som vänder sig till alla som vill bekanta sig med konventionen. Materialet är tänkt att användas vid gruppdiskussioner och i studiecirklar. Finns på Daisy, punktskrift och på teckenspråkig dvd. Det finns även som Lättläst.
Tryckår: 2008
Lär känna FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, pdf

Lär känna FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, word

2. Använd FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Ett utbildnings- och informationsmaterial som specifikt vänder sig till handikapprörelsen. Det innehåller förslag på hur konventionens rättigheter kan användas i det intressepolitiska arbetet.
Tryckår: 2009
Använd FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, pdf

Använd FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, word

Använd FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Lättlälst version. pdf

Använd FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Lättläst version. word

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Den nya FN konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar är nu översatt och finns att läsa på regerings hemsida. Den finns också att beställa från Handisam.
Konventionen kan beställas från Handisams hemsida i olika format. Länk till Handisams hemsida

FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.pdf

FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar, Lättläst. pdf

Handikappförbundens remissvar angående FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Ds 2008:23)

Handikappförbundens remissvar angående FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Ds 2008:23).pdf

Referensgruppens synpunkter på rådande regelverk inför Sveriges ratificering av konventionen om mänskliga rättigheter för människor med funktionsnedsättning

Materialet innehåller referensgruppens synpunkter på vilka lagändringar och andra åtgärder som regeringen måste vidta för att kunna ratificiera konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionshinder.
Tryckår: 2008
Referensgruppens synpunkter på rådande regelverk inför Sveriges ratificering av konventionen om mänskliga rättigheter för människor med funktionsnedsättning. pdf