Jag deltar nästan varje år i den ledande internationella mötesplatsen för dessa frågor, The International Forum on Quality and Safety in Healthcare. I april i år hölls konferensen i Göteborg. Den var större än någonsin och lockade 3 300 deltagare från cirka 70 länder. Att huvudarrangörerna är British Medical Journal, BMJ, i Storbritannien, och Institute for Health Care Improvement, IHI, i USA, borgar också för hög kvalitet. I år var även SKL och Region Jönköping medarrangörer.

När jag deltog första gången, våren 2001, så hade Institute of Medicin i USA publicerat två rapporter, ”To Err is Human” och ”Crossing the Quality Chasm”. Båda rapporterna är fortfarande synnerligen aktuella. Med detta i bagaget, så inledde jag i min dåvarande roll som landstingsråd ett arbete med att patientsäkerheten skulle få en prioriterad inriktning i Stockholms läns landsting. Fem år tog det och hösten 2006 inrättades den första patientsäkerhetskommittén i landstinget. Jag vill påstå att kommitténs arbete har lett till en rad förbättringar till gagn för patienterna.

Nästa år genomförs konferensen i London och jag hoppas att företrädare för alla landsting och regioner i landet deltar. Min erfarenhet från årets och tidigare års deltagande är att det är en god investering, förutsatt att det finns en vilja att omsätta vunna kunskaper i praktik. Det är en möjlighet att få del av nya och väl prövade kunskaper från stora delar av världen som kan utveckla och förbättra den svenska hälso- och sjukvården.

För tyvärr är det så att inom patientsäkerhet och vårdkvalitet återstår det ännu mycket att göra. Det har gång på gång kunnat konstateras, att varje år skadas omkring 100 000 personer inom svensk hälso- och sjukvård. Och varje år dör omkring 3 000 en undvikbar död på svenska sjukhus, inte på grund av sjukdomen, utan på grund av allvarliga brister, som exempelvis svåra infektioner och bristande övervakning.

Men samtidigt som utmaningarna är stora finns det i dag även goda förutsättningar. Rätt använd kan Göran Stiernstedts statliga utredning Effektiv vård komma att bli en milstolpe. Men då får inte landstings- och kommunpolitiker rygga för de slutsatser Göran Stiernstedt dragit. Man får inte fastna i traditionellt tänkande.

Här gäller det att våga vara nytänkande eller modernare uttryck innovativt tänkande. Det finns inga skäl att vänta på beslut om ny regionindelning. Ofta hyllas det kommunala självstyret. Det finns fantastiska möjligheter att kombinera det kommunala självstyret med nytänkande och handlingskraft med tydliga mål om att åstadkomma bättre patientsäkerhet och högre vårdkvalitet.

Stig Nyman, ordförande Handikappförbunden

Krönikan på Life-time.se