På Dialogforum deltar Magnus Agestav och Rebecca Juhlin som representanter för Funktionsrätt Västmanland. därutöver så välkomnas alla våra medlemsföreningar att delta med egna representanter.