Sala KHR (Kommunala HandikappRåd) representeras av flera föreningar inom funktionsfrågor från Sala kommun. Rådet tar upp i huvudsak tillgänlighetsfrågor men även frågor angående olika särskilda boenden, vård och omsorg, utemiljö med mera.

Nytt är att Sala KHR fått vara med och påverka/medverka i olika projekt i kommunen.

Från och med november 2017 byter KHR namn till KFR = Kommunala Funktionsrätts Rådet.

Vill du veta mer?

Här kommer minnesanteckningar från möten att läggas upp.

Minnesanteckning KHR 2017-03-06

Minnesanteckning KHR 2017-10-05

Minnesanteckningar KFR (nytt namn) 2017-11-06