Funktionsrätt Västmanland är en länsövergripande paraplyorganisation för 36 funktionsrättsorganisationer. Vi sysslar primärt inte med frågor som hanteras av länets kommuner utan för dessa finns kommunala samverkansorgan. Men då frågorna är viktiga för våra medlemsgrupper upplåter vi härmed plats för info om hur samverkan mellan funktionsrättsföreningar och varje kommun i länet tar sig ut

Här nedan listas samtliga kommuner där du kan läsa mer: