En grundläggande uppgift för funktionsrättsorganisationerna är att påverka samhället så att människor med funktionsnedsättningar kan leva på lika villkor med andra medborgare.

Funktionsrättsrörelsens arbete handlar om att få samhället att göra det möjligt för människor med funktionsnedsättning att som andra medborgare vara delaktiga i skola, arbete, fritid och samhället i övrigt.

Här redovisas vilka som har utsetts att företräda Funktionsrätt Västmanland i externa representationsuppdrag.