Varför ska vuxna ta hänsyn till vad barn tycker?

Den 5-6 september möttes personal, beslutsfattare, forskare och föräldrar på idékonferensen Lyssna på oss! Drygt 400 personer kom till konferensen som arrangerades av Handikappförbunden och andra aktörer.

Konferensens främsta syfte var att svara på frågan Varför ska vuxna lyssna på barn? Likaså att påvisa barns och ungas kompetens om sig och sin situation. För att vuxna ska bli motiverade att verkligen lyssna på och ta barns åsikter på allvar är det nödvändigt att vuxna får uppleva och förstå att barn och ungdomar är trovärdiga och kompetenta.

Varför ska vuxna lyssna på barn?

• Barn kan – mer än vuxna tror.
• Barn och vuxna tycker olika saker är viktiga.
• Delaktighet främjar hälsan, självständighet och frigörelse.
• Insatser som svarar mot barns behov gör störst nytta.
• Det gynnar också verksamheten och personalen.
• Det tillhör barns och ungas rättigheter – och barn vill påverka.

Medverkande på konferensen var bland annat:
Barn och ungdomar från Eskilstuna tillsammans med Ylva Mårtens från P1:s ”Barnen”.

Anita Franklin från Childrens Society i England berättar om engelska erfarenheter av hur hinder kan övervinnas så att alla barn och unga har samma möjligheter att vara delaktiga.

Lotta Löfgren-Mårtenson från Malmö högskola presenterar spännande exempel på hur forskare och ungdomar tillsammans tar fram en modell för att utveckla sex- och samlevnadsarbetet. Forskningen utgår från ungdomarnas erfarenheter av gymnasiesärskolans sexualkunskap.

Konferensen webbsändes och det går bra att ta del av den i efterhand. 

www.handikappforbunden.se

www.handisam.se

www.ur.se 

Kontakt:

Ann-Marie Stenhammar, Egen Växtkraft
070-768 02 47

Tove Rinnan, Egen Växtkraft
070- 777 51 11

Läs mer om Egen växtkraft på projektets egen webbplats