Handikappförbundens expert i den statliga utredningen, Pelle Kölhed, vice ordförande i vår styrelse är utsedd att representera alla förbunds medlemmar och har arbetsgruppen till sitt stöd för att kunna samla och förmedla den mångfald av behov som LSS är tänkt att fylla.

Som en av få experter i utredningen, som representerar de människor som är berättigade till insatser enligt LSS, är Handikappförbundens ambition att i dialog med andra organisationer som företräder rättighetsbärare inom LSS, samla och förmedla erfarenheter och synpunkter från hela målgruppen för LSS.

Vid frågor, vänligen kontakta Pelle Kölhed på pelle@kolhed.se eller 070 5180497 eller Judith Timoney på judith.timoney@hso.se eller 072 3685878

Arbetsgruppen för LSS-arbetet

Fredrik Vidhamre, Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

Maria Nyström, Hjärtebarnsförbundet

Hanna Jarvad, Autism- och Aspergerförbundet

Eva Nordin-Olsson, Autism- och Aspergerförbundet

Kerstin Hübinette, Svenska OCD-förbundet

Ulf Larsson, Riksförbundet Sällsynta diagnoser

Jesper Symreng, Riksförbundet FUB

Thomas Jansson, Handikappförbundens styrelse

Pelle Kölhed, Handikappförbundens styrelse och sammankallande

Judith Timoney, FUB är samordnare från gruppens arbete.

Här kommer du att kunna följa arbetsgruppens arbete och ställningstaganden i olika frågor.