Alla har rätt till bästa möjliga sjukvård. Trots detta finns oförklarliga skillnader i den vård som ges.

Till exempel får inte patienter med hjärtinfarkt och psykisk funktionsnedsättning ballongvidgning av hjärtats kranskärl i samma utsträckning som övriga patienter. Strokepatienter med psykisk funktionsnedsättning får inte lika ofta halskärlskirurgi för att avlägsna förkalkningar som andra.

Funktionsrätt Sverige kräver:

  • att den som har störst behov ska prioriteras först.
  • att vården ska erbjudas jämlikt över landet och mellan olika grupper.
  • att patientperspektivet ska ha en stark ställning i utformningen av hälso- och sjukvården
  • att stärka den enskildes rätt till inflytande och delaktighet

Läkemedelsbehandling måste utgöra en integrerad del av den samlade hälso- och sjukvården. Idag väljer vissa landsting att inte skriva ut dyra men effektiva läkemedel mot svåra kroniska sjukdomar, trots att dessa subventioneras. Detta drabbar vissa hårt.

Funktionsrätt Sverige kräver:

  • att alla läkemedel ska finnas tillgängliga över hela landet.
  • att den medicin som är effektivast och är subventionerad av staten ska vara möjlig att få utskriven.