Simskola
©fotograf Anki A/arkivbild

Alla människor har rätt att uppnå bästa möjliga hälsa. Det innebär att på lika villkor få tillgång till bästa möjliga sjukvård och hälsofrämjande insatser.

Flera studier visar att personer med funktionsnedsättning har sämre hälsa än genomsnittet. Självskattad ohälsa är 10 gånger vanligare bland personer med funktionsnedsättning.

Funktionsrätt Sverige kräver:

  • att den som har störst behov ska prioriteras. Det kallas för människovärdes­principen och slås fast som överordnad princip i riksdagens priorite­ringsbeslut.
  • att hälsorisker ska förebyggas.
  • att individens rätt till inflytande, och delaktighet i sin egen vård och behandling förstärks.
  • att funktionsrättsrörelsen ska ha en aktiv roll i hälso- och sjukvårdspolitiken.

Vill du veta mer?

Kontakta
Marie Steén, styrelseledamot
Sofia Karlsson, intressepolitisk utredare