Myndigheten för delaktighet, MFD, har uppdraget att främja respekten och medvetenheten om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. De ska också verka för full delaktighet och jämlikhet i levnadsvillkor enligt sin instruktion.

MFD har regeringens uppdrag att samordna och driva för att svensk funktionshinderspolitik, baserad på funktionsrättskonventionen, ska få fullt genomslag i samhället. Idag är funktionsrätt långt ner på den politiska dagordningen. Få känner till rättigheter och skyldigheter som Sverige åtagit sig genom funktionsrättskonventionen

Funktionsrätt Sverige kräver

  • översyn av artikel 33 om övervakning av funktionsrättskonventionen
  • ökad kunskap om internationell folkrätt och funktionsrättskonventionen i myndigheter med särskilt ansvar för främjande av respekt för mänskliga rättigheter
  • effektiv process för att involvera funktionsrättsorganisationer i beslut

Information på andra webbplatser