Sveriges funktionshinderpolitik ska utgå från mänskliga rättigheter. Människor med funktionsnedsättning är en del av den mänskliga mångfalden. Sveriges regering och riksdag har inte beslutat om ny strategi för politiken.

Trots att Sverige är ett av världens rikaste länder består ojämlikheten för personer med funktionsnedsättning. På flera områden har situationen försämrats de senaste åren. Myndigheten för Delaktighet, MFD, fick ett regeringsuppdrag för att ta fram förslag på hur funktionshinderspolitiken kan bli mer effektiv och systematisk. Uppdraget redovisades 30 juni 2016. Regeringen presenterade sin proposition den 15 maj. Propositionen speglar våra önskemål på flera punkter, men vi efterfrågar fler konkreta förslag.

Funktionsrätt Sverige lämnade hösten 2016 konkreta förslag för en ny politik. Vi krävde bland annat:

  • starkare och tydligare koppling till Funktionsrättskonventionen och genomförande av Agenda 2030.
  • krav på konsekvensanalyser som rör funktionsrätt i uppdrag, utredningar och lagförslag.
  • universell utformning ska användas som utgångspunkt för att säkerställa ett samhälle för alla i allt nytt som skapas.
  • tidssatt plan för att säkerställa att befintlig miljö och kommunikation är tillgänglig tillsammans med SKL.
  • förutsättningar och resurser säkerställs för att aktivt involvera funktionsrättsorganisationer i beslut.