Krav på tillgänglighet ökar internationellt i lagar och standarder. Tillgänglighet är en allmän princip i funktionsrättskonventionen för att leva oberoende och skapa full delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Trots lagar från 60- och 70-talen om tillgänglighet till byggd miljö och transporter så är Sverige långt ifrån ett samhälle där alla kan röra sig fritt på lika villkor. Lagarna har inte genomförts fullt ut. Inga sanktioner har använts för att säkerställa att lagar ska få effekt. När det gäller tillgång till information- och kommunikation är europeisk lagstiftning på gång som rör offentliga webb och vissa digitala tjänster och produkter genom bland annat tillgänglighetslagen.

Funktionsrätt Sverige kräver att staten aktivt driver

  • tillgänglighet och universell utformning för fullt genomförande av det globala målet om hållbara och inkluderande städer i agenda 2030
  • framtagande av en tidssatt plan för tillgänglighet till befintlig miljö och kommunikation, inklusive transporter, i samarbete med oss och SKL
  • full respekt för FN:s uppmaning till EU att förslaget om en europeisk tillgänglighetslag ska följa den allmänna kommentaren om tillgänglighet