Universell utformning definieras i Funktionsrättskonventionen. Det innebär att allt nytt som tas fram ska fungera oavsett alla våra olika behov och förutsättningar. En inkluderande samhällsplanering utgår från den mänskliga mångfalden och bidrar till hållbar utveckling.

Ett universellt utformat samhälle är en investering. Det är också ett åtagande för Sverige, EU och alla drygt 170 stater som har valt att genomföra Funktionsrättskonventionen.

Idag finns ingen plan för att säkerställa ett universellt utformat samhälle.

Funktionsrätt Sverige kräver att staten, inklusive kommuner och landsting ska fullgöra sina skyldigheter i enlighet med FN:s allmänna kommentar om tillgänglighet. Det innebär att ta fram strategi och plan för att:

  • allt nytt som skapas ska göras tillgängligt för alla genom universell utformning. Det blir billigare att göra rätt från början så att alla kan använda samma saker.
  • tillgänglighet till alla miljöer och tjänster som redan finns ska gradvis ska åtgärdas med hjälp av standarder.Tillgänglighet är en ovillkorlig skyldighet för staterna. Kostnader får inte användas som argument för att inte leva upp till skyldigheten.
  • om tillgänglighet inte finns eller räcker för att en individ med funktionsnedsättning ska få tillgång eller tillträde till något som är till för allmänheten gäller skäliga åtgärder. Skäliga åtgärder, utan undantag, ska omfattas av diskrimineringsskydd.


Information på andra webbplatser

Allmän kommentar om tillgänglighet

Utgiven av FN 2014 översatt till svenska 2016

Parlamentarisk utredning om universellt utformad samhällsplanering

Förslag till direktiv överlämnade till regeringen i januari 2015

Universella rättigheter – universella lösningar
Seminarium från MR-dagarna 14 november 2013

Bakgrund till universell utformning av samhället

Samlade länkar till begrepp och forskning