Så många poäng (max 20) fick kandidater till kommunfullmäktigevalet i Västerås:

Sorteras efter poäng och sedan efter den ordning svar inkom:

 

20p    Amanda Agestav (kd) plats 1

Magnus Agestav (kd) plats 26

Elin Granqvist (kd) plats 9

Maja Garpelin (v) plats 11

Vicki Skure Eriksson (c) plats 1

Eric Söderberg (kd) plats 10

 

19p     Karin Andersson (l) plats 6

Gunilla Kuul-Jonsson (kd) plats 7

 

18p    Joakim widell (kd) plats  5

Andreas Porswald (mp) plats 18

17p    Agneta Luttropp (mp) plats 3

 

Så många poäng (max 20) fick kandidater till landstingsvalet Valkrets Öster (Sala & Västerås):

Sorteras efter poäng och sedan efter den ordning svar inkom:

 

 

20p Magnus Agestav (kd) plats 26

Maja Garpelin (v) plats 9

Johanna Ritvadotter (v) plats 1

Maria Arvidsson (v) plats 35

Louise Eriksson (sd) plats 8

Agne Furingsten (l) plats 2

19p  Helena Hagberg (l) plats 1

Karin Andersson (l) plats 5

Jonas Stenzelius (kd) plats 12

Anna-Carin Ragnarsson (kd) plats 6

18p  Joakim widell (kd) plats  14

Andreas Porswald (mp) plats 2

17p   Hans Jansson (v) p´lats 2

Barbro Larsson (c) plats 1

Malin Gabrielsson (kd) plats 1

16p Maria Liljedahl (sd) plats 1

13 p Lars-Göran Bärling (kd) plats 11

 

Så många poäng (max 20) fick kandidater till riksdagsvalet för Västmanland:

Sorteras efter poäng och sedan efter den ordning svar inkom:

 

20p Amanda Agestav plats 4

Magnus Agestav (kd) plats 9

Jesper Songer (kd) plats 3

Johanna Ritvadotter (v) plats 7

Maria Arvidsson (v) plats 16

Mattias Björlestrand (c) plats 15

Anna Gunstad Bäckman (c) plats 7

Louise Eriksson (sd) plats 67

Eric Söderberg (kd) plats 29

Agne Furingsten (l) plats 7

18p  Joakim widell (kd) plats  13

Andreas Porswald (mp) plats 6

Magnus Johansson (s) plats 4

17p   Agneta Luttropp (mp) plats 1

16p  Helena Norrby (c) plats 10