Med start från idag 21/8 börjar vi redovisa  resultatet av vår kandidatenkät så du kan se vilket parti/kandidat som stödjer våra frågor. Förtidsröstningen inleds imorgon och senast på valdagen 9 september har du möjlighet att rösta på funktionsrättvänliga partier och politiker. (När vi stängt enkäteten den 22/8 kommer vi lägga ut en ”rålista” där du själv kan kontrollera hur kandidaterna svarat på de olika frågorna.)

Du som vill veta hur politiker boende i din kommun svarat går in på din kommun. Där hittar du (de som svarat) de som deltar i kommunalvalet, de som kandiderar i din landstingsvalkrets (Östra= Sala och Västerås, Västra = Övriga Västmanland) samt de som kandiderar i riksdagsvalet.

Sammanställning av Kandidatenkät FRV 2018

Vi redovisar kandidatens namn, ort, poäng, lista och listplacering. Vad du vill göra med informationen och om det påverkar vilket parti och eller kandidat du röstar på är din sak, bara din.

I och med att du kan kryssa för en kandidat som du ´vill prioritera (=din toppkandidat) kan du vara med att lyfta in funktionsrättsvänliga politiker.  Det krävs 5% kryss av partiets röster för att den ska flyttas upp. Det betyder att i Regionvalet så kan det i ena valkretsen räcka med endast ca 100-200 kryss för att flytta upp en kandidat till toppen i något av de mindre partierna. I den andra valkretsen (Sala, Västerås) kan det räcka med ca 250-400 kryss!   I kommunalvalet för Västerås stad räcker det med ca 150-300 kryss för att påverka de mindre partiernas invalda kandidater. Vi som har 12000 medlemmar har all möjlighet i världen att tillse att fler funktionsrättvänliga politiker hamnar i de beslutande forumen! Ta den chansen!  OBS Strykningar är inte tillåtna och endast ett kryss får sättas!

Funktionsrätt Sveriges och Funktionsrätt Västmanlands valbudskap inför det kommande valet handlar om funktionsrätt – rätten att fungera i samhällslivets alla delar på lika villkor. Alla människor ska fullt ut kunna ta del av sina mänskliga rättigheter såsom de definieras i FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Universell utformning – en inkluderande samhällsplanering som utgår från människors olikheter – är också utgångspunkten i alla prioriterade områden.

För personer med funktionsnedsättning finns en rad olika hinder i samhället som inskränker självbestämmandet och begränsar delaktigheten. Det vill vi ändra på.

Funktionsrättsperspektivet ska integreras i alla politik- och samhällsområden och kan inte särbehandlas i särskilda struktu­rer eller åtgärdas genom särlösningar. Perso­ner med funktionsnedsättning ska kunna vara fullt delaktiga i samhällets alla delar och garanteras ett skydd mot diskriminering i alla sammanhang.

Vårt övergripande valbudskap är:

Valet 2018 handlar om funktionsrätt!

Det är en fråga om jämlikhet – en ödesfråga för oss alla.