Vädjan till regeringen – Ompröva besluten om neddragningar i den personlig assistansen

Handikappförbunden lämnade idag, vid regeringens funktionshindersdelegation, över ett brev till Åsa Regnér, barn- äldre och jämställdhetsminister. I brevet vädjar vi till regeringen att de omgående omprövar de beslut om kraftigt neddragen assistans som drabbar både familjer och individer som är assistansberättigade.

”Vi får dagligen signaler om neddragningar och avslag som drabbar människor med rätt till assistans”, säger Stig Nyman, ordförande i Handikappförbunden. ”Vi kan se att det finns behov av att förändra tillämpningen av LSS, men anser att man måste invänta LSS utredningen innan man vidtar åtgärder.”

Handikappförbunden arbetar aktivt med LSS frågan. Vår vice ordförande Pelle Kölhed sitter som expert i LSS utredningen, vi har under året skrivit flera debattartiklar i ämnet och vi deltog i den landsomfattande manifestationen Assistans är frihet – Rädda LSS på den internationella funktionsrättsdagen.

”Vår ståndpunkt är att assistansreformen och hela LSS är viktiga att värna och säkerställa för en långsiktig hållbarhet. Sverige måste också lyssna på FNs kritik när det gäller uppfyllandet av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar, funktionsrättskonventionen”, avslutar Stig Nyman.

Brevet till Åsa Regnér