Uttalande: Borg prioriterar inte diskriminering!

Borg prioriterar inte diskriminering!
 
Torsdagsaktionen har nu, med hänvisning till finansminister Anders Borgs under våren ansträngda kalender, fått avslag på vår begäran om uppvaktning hos honom och integrationsminister Erik Ullenhag. Vi uppges vara välkomna att återkomma vid ett senare tillfälle med hopp om att ”Anders Borgs kalender erbjuder bättre möjlighet för en uppvaktning.” Vi hänvisas också till att träffa Erik Ullenhag enbart. Vi vände oss till dem båda utifrån att frågan bereds i finansdepartementet och i arbetsmarknadsdepartementet.
 
Det är ingen hemlighet att det är Finansdepartementet som, med hänvisning till rädsla för kostnader, bromsat och bromsar frågan om ett utökat diskrimineringsskydd för personer med funktionsnedsättning. Att den minister som håller i pengarna och ytterst är ansvarig för att frågan inte kommer vidare, från sin sida prioriterar frågan så lågt att han inte ens kan hitta en tid att träffa oss är anmärkningsvärt.
 
Integrationsminister Erik Ullenhag, med ansvar för diskrimineringsfrågorna, träffar vi nästan varje vecka utanför Rosenbad. Vi har också haft samtal med honom exempelvis vid möten med regeringens funktionshinderdelegation och flera av oss har regelbundna informella kontakter med honom och hans medarbetare. Vi vet vad Erik Ullenhag vill och han vet vad vi vill.
 
Vår begäran om ett gemensamt möte med Anders Borg och Erik Ullenhag kvarstår.
Från och med nu inrättar Torsdagsaktionen Borg-jour, vilket innebär att vi så snart Anders Borg får en lucka är redo att träffa honom.
 
Maria Johansson, förbundsordförande DHR – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder
Ingrid Burman, ordförande Handikappförbunden

Kathleen Bengtsson-Hayward, förbundsordförande NHR, Neurologiskt Handikappades Riksförbund

Pontus Degsell, förbundsordförande FSDB, Förbundet Sveriges Dövblinda

Tobias Holmberg, förbundsordförande Förbundet Unga Rörelsehindrade

Malin Johansson, förbundsordförande SDUF, Sveriges Dövas Ungdomsförbund

Pelle Kölhed, förbundsordförande Personskadeförbundet RTP

Agnetha Vikenger (fd Mbuyamba), förbundsordförande RBU, Rörelsehindrade barn och ungdomar

samt ordförande för Lika Unika – Federationen mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Jan-Peter Strömgren, förbundsordförande HRF, Hörselskadades Riksförbund

Håkan Thomsson, förbundsordförande SRF, Synskadades Riksförbund

Ragnar Veer, förbundsordförande SDR, Sveriges Dövas Riksförbund
 
Varje torsdagsmorgon inför regeringssammanträdet finns vi utanför Rosenbad för att påminna statsråden om att det är dags att gå från ord till handling och lägga fram en proposition om bristande tillgänglighet som diskriminering. Vi kallar det Torsdagsaktionen! Bakom Torsdagsaktionen står i dagsläget tolv förbund. Den 21 februari 2013 har det gått 825 dagar sedan remisstiden för Bortom fagert tal (Ds 2010:20) gick ut.