Torsdagsaktionen Bortom fagert tal

Bakgrunden till aktionen är följande: Den 19 november 2010 gick remisstiden ut för förslaget i promemorian ”Bortom fagert tal”, att bristande tillgänglighet ska klassas som diskriminering. Men något lagförslag finns ännu inte! Sverige har ratificerat konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning där just tillgänglighet är en av de allmänna principerna. Det faktum att det pratas kostnader när det handlar om mänskliga rättigheter och trots att det allra mesta redan är lagstadgat visar hur nödvändigt ett utvidgat diskrimineringsskydd är.

Det har alltså gått över 460 dagar sedan remisstiden gick ut – regeringen tvekar uppenbarligen att godkänna det förslag som föreslogs av ”Bortom fagert tal”. Under 2012 är det hög tid att klassa otillgänglighet som diskriminering i lag – också i Sverige. Tillgänglighet är en fråga om demokrati och en naturlig följd av konstaterandet att alla människor är lika mycket värda.
Förutom DHR, Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder och Personskadeförbundet RTP så har också RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, Handikappförbunden, Förbundet Unga Rörelsehindrade anslutit sig till Torsdagsaktionen.

Se det senaste flygbladet här!

Tidigare Torsdagsaktioner