Tillgänglighetsdagen webbsänds

Fokus på kreativitet och medskapande

Årets program på Tillgänglighetsdagen har fokus på kreativitet och medskapande med fyra workshopar som återspeglar en slags process i programmakeriet:
1. Idéverkstad – skapa nya programidéer tillsammans.
2. Programutveckling – hur kan publiken involveras i ett program som redan finns?
3. Programanalys – hur blev det färdiga resultatet – analys av hur personer med funktionsnedsättning framställs.
4. Checklista – hur kan man jobba mer inkluderande i framtida produktioner? En workshop om att ta fram en checklista.

 

Du kan följa sändningen på http://sverigesradio.solidtango.com och vara aktiv med inspel inför och under sändningen via Twitter, #psfunk. Kopiera gärna in @hso_se så vi ser det.

Mer information finns på http://psfunk.wordpress.com