Ta vara på funktionshindersrörelsens kompetens

Regeringen ger myndigheter uppdrag utan att säkerställa att funktionshindersorganisationernas kunskap och kompetens tas tillvara. Nu senast i regeringens nya uppdrag till Barnombudsmannen. Detta går stick i stäv med såväl regeringens intentioner för funktionshinderspolitiken som FN-konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som Sverige har antagit.

I veckan fick Barnombudsmannen i uppdrag av regeringen att ta fram en plan för att inhämta åsikter och erfarenheter från barn och unga med funktionsnedsättning. Men i uppdraget ingår inte att föra en dialog och ta del av synpunkter från funktionshindersrörelsen.

 Ingrid Burman, ordförande i Handikappförbunden, framhåller att hon är väldigt glad över att Barnombudsmannen fått detta uppdrag, men att funktionshindersrörelsen skulle kunna bidra med mycket.

 – Vi har byggt upp en unik kunskap om att lyssna på barn och unga och det finns stora kunskaper inom våra medlemsorganisationer och inom ungdomsorganisationerna. De kunskaperna måste tas till vara. Och det gäller för många av de uppdrag som regeringen delar ut. Tyvärr är trenden det motsatta, säger Ingrid Burman.

 För mer information:

Ingrid Burman, Ordförande Handikappförbunden 070-343 95 87

Mikael Klein, Intressepolitisk chef Handikappförbunden 070-480 71 66

 

Handikappförbundens projekt Delaktiga barn och unga  www.handikappforbunden.se/barn