Ta bort undantaget i diskrimineringslagen

För ett år sedan trädde en ny diskrimineringslag i kraft som ska underlätta för funktionshindrade att ta del av samhället på lika villkor. Det kan till exempel handla om att rullstolsburna ska kunna ta sig in i butiker och att en synskadad kan få sin meny uppläst högt på en restaurang. Men redan innan lagen trädde i kraft fick den kritik av bland annat funktionshinderrörelsen för att vara tandlös. Efter ett år har Diskrimineringsombudsmannen, DO, fått in 300 anmälningar men myndigheten har valt att inte driva ett enda ärende rättsligt. Är lagen tandlös? Debatt med Pelle Kölhed, vice ordförande Handikappförbunden, och Stefan Lundin, chefsjurist på Visita, branschorganisationen för besöksnäringen. 

Länk till debatten i SR P1