Synpunkter, idéer och förslag kring Patientens rätt

Utredningen Patientens rätt (S 2007:07) har beslutat att möjliggöra för alla intresserade att dela med sig av sina synpunkter, idéer och förslag kring slutbetänkandes målbild. Därför har det nu inrättats en funktion på utredningens hemsida med ett formulär för detta ändamål.

Ett urval av de idéer och förslag som skickas in kommer att publiceras på hemsidan. De som har förslag, idéer eller tankar kring utredningens målbild eller om hur hälso- och sjukvården bör organiseras, kan alltså lämna dem via formuläret på följande länk: www.sou.gov.se/patienten/vadtyckerdu.htm