Sveriges Dövas Ungdomsförbund, SDU, byter namnförkortning

Läs hela pressmeddelandet på SDUF:s hemsida.

Länk till SDUF:s hemsida