Sverige bryter mot FNs rekommendation kring mänskliga rättigheter

”Trots upprepad kritik från FN om otillräckliga resurser för personlig assistans, har regeringen fortsatt med en politik som lett till ständiga försämringar och som drabbat enskilda mycket hårt”, säger Stig Nyman, Handikappförbundens ordförande. 

I april 2014 fick Sverige skarp kritik från FN när det gäller implementeringen av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. En av frågorna som FN särskilt tog upp handlade om regeringens ansvar för att se till att det finns tillräckliga resurser till personlig assistans. I år upprepades kritiken i frågan från FN:s kommitté som hanterar ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

”Regeringen har ignorerat kritiken och valt att agera i direkt motsättning till FNs rekommendation. Under året har  Försäkringskassan fått uppdraget att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen och en statlig utredning  har fått direktiv att minska statens kostnader för personlig assistans”, säger Stig Nyman.

När Stefan Löfvén tillträdde som regeringschef 2014 sa han att alla beslut ska tas med hänsyn till mänskliga rättigheter. Idag föreslår regeringen att en oberoende institution för mänskliga rättigheter ska inrättas. Handikappförbunden menar att det är hög tid att en stark institution under riksdagen inrättas för att säkerställa mänskliga rättigheter. De flesta rekommendationer som rör konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har ännu inte lett till någon åtgärd trots att det gått mer än två år. Idag anordnar Handikappförbundens projekt ”Från Snack till verkstad” en konferens med flera människorättsexperter kring frågan om hur Sverige lever upp till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Brevet till FN

Brevet till FN, översatt till svenska

(preliminär översättning, med reservation för granskning av termer)

Information om konferensen

Pressmeddelandet hos MyNewsDesk