Stefan Löfvén ”Alla ska kunna leva fria liv på lika villkor, oavsett funktionsvariation.”

Statsministern menade att den ojämlikhet och de klyftor vi ser idag, bland annat i form av arbetslöshet, brister i skola och i tillgänglighet för alla ska åtgärdas. ”Som socialdemokrat kan jag aldrig acceptera ett samhälle där inte alla är med. Det finns behov av reformer och de behövs nu.”, sade Stefan Löfven.

Statsministern sa vidare att regeringen arbetar utifrån FNs konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

”Det är mycket bra att det finns nationella strategier för och uppföljning av genomförandet av konventionen. Vi vill också arbeta för en oberoende granskning av mänskliga rättigheter. För att ytterligare öka kännedom om konventionen har vi gett uppdrag till Myndigheten för delaktighet och Diskrimineringsombudsmannen att sprida kunskap i samhället.”

Löfven betonade också vikten av en bra och likvärdig utbildning för alla.

”Sverige ska vara ett av världens bästa länder att växa upp i och alla ska ha samma möjligheter. Barn som har behov av stöd i skolan för att utvecklas, ska få det. Vi kommer att se till att det blir fler lärare, fler specialpedagoger och mindre klasser. Framtiden börjar i skolan.”

Slutligen berättade Stefan Löfven om att arbetet med att ta fram en ny strategi och handlingsplan för funktionshinderspolitiken har påbörjats.

”Vi börjar med att samla in erfarenheter och kunskap från olika myndigheter och organisationer för att på allvar kunna påbörja det arbetet. Vi vill att alla som bor i Sverige ska ha en bra uppväxt och en bra färd genom livet. Det samhället vill vi skapa tillsammans med er.”

Ingrid Burman, ordförande i Handikappförbunden kommenterar Stefan Löfvens öppningstal så här;

”Vi uppskattar att statsministern inkluderar personer med funktionsnedsättningar som en självklar del av samhället och politiken och inte som en särskild grupp. Vi ser nu fram emot att regeringen tar sig an assistansfrågan och att diskrimineringslagstiftningen skärps.”

Länk till pressmeddelande hos MyNews desk

Länk till sändning av Stefan Löfvens tal