Socialförsäkringen måste omfatta alla, även Handikappförbundens medlemmar

Handikappförbunden välkomnar flera av Socialförsäkringsutredningens förslag, men anser att förslaget om en slopad bortre tidsgräns bör genomföras med omedelbar verkan.”Varje dag utförsäkras människor till ekonomisk otrygghet. Det finns därför ingen tid att förlora, det här är en förändring som borde genomföras nu”, säger Ingrid Burman, ordförande Handikappförbunden.

Handikappförbunden har länge arbetat för ett tryggare socialförsäkringssystem och för rätten till god och aktiv rehabilitering. Varje människa oavsett funktionsförmåga har rätt till ekonomisk trygghet och goda levnadsvillkor.

Därför välkomnar Handikappförbunden Socialförsäkringsutredningens förslag, bland annat förslaget att slopa den bortre tidsgränsen.

”Sedan 2010 har cirka 80 000 personer utförsäkrats på grund av den bortre tidsgränsen och varje månad utförsäkras mellan 1100 och 1300 personer. Därför borde den bortre tidsgränsen slopas omedelbart”, säger Ingrid Burman.

Utredningen vill i sitt förslag lägga ett större ansvar på hälso- och sjukvården för rehabilitering tillbaka till arbete. Det ser Handikappförbunden positivt på men vi vill poängtera att rätten till aktiv rehabilitering måste omfatta alla människor. Risken är att betoningen på återgång till arbete blir så stark att riksdagens prioriteringsbeslut, om att personer som har störst vårdbehov också ska vara de som först får vård, kommer i skymundan.

”Även de som står långt ifrån arbetsmarknaden måste ha rätt till rehabilitering. Målet ska inte endast ligga på en tillbakagång till arbete, utan det ska finnas en rätt till rehabilitering tillbaka till livet, något som berör många av våra medlemsgrupper”, säger Ingrid Burman.

Länk till pressmeddelandet