Skrivelse till utredningen om Barnkonventionens status och implementering

Handikappförbunden har med anledning av utredningen om Barnkonventionen i Sverige skrivit till Socialdepartementet och Anita Wickström.

Handikappförbunden välkomnar utredningen om Barnkonventionens status och implementering i Sverige och önskar bidra med våra erfarenheter när det gäller barn med funktionsnedsättning. Nedan följer en sammanställning på de områden och frågeställningar som Handikappförbunden anser behöver kartläggas inom ramen för utredningen om Barnkonventionens status i Sverige.  

Handikappförbunden välkomnar fortsatt samarbete och önskar lämna all information vi kan bidra med för att perspektivet barn med funktionsnedsättning ska lyftas på bästa sätt.

Läs hela skrivelsen om utredningen av Barnkonventionen här