Skillnader mellan EU-kandidater och partier

Inför valet till EU-parlamentet den 25 maj har Handikappförbunden gjort en enkätundersökning bland de svenska EU-kandidaterna och de partier som kandiderar till Europaparlamentet. Frågorna har rört tillgänglighet, likabehandling och den särskilda strategi för sysselsättning, social integration och fattigdomsbekämpning som kallas Europa 2020-strategin.
Totalt svarade 30 av 39 möjliga respondenter, vilket ger en svarsfrekvens på ca 77 procent.

Enkäten visar att det saknas en bred uppslutning för Europa 2020-strategin som sådan, men att frågorna som behandlas i strategin upplevs som viktiga att jobba med i en eller annan form. Tillgänglighet och likabehandling stöds av nästan alla kandidater, men det finns en del skillnader i svaren mellan kandidaterna och partierna.

– Det innebär att den som vill lyfta fram funktionshinderfrågorna i EU-sammanhang antagligen gör bäst i att personrösta, säger Ingrid Burman, ordförande.

Fakta

Enkätfrågorna till EU-kandidaterna

1. Är du beredd att verka för att översynen av Europa 2020-strategin ska omfatta en särskild strategi för sysselsättning, social integration och fattigdomsbekämpning för personer med funktionshinder, enligt modellen för EUs Youth Guarantee, med dedikerade ordnade mål?

2. Vad skulle du kunna göra, om du blir europaparlamentariker, för att få fart på antagande av förslag till rådets direktiv om genomförande av principen om likabehandling av personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning?

3. Vad skulle du kunna göra för att påskynda EU-lagstiftningen om gemensamma tillgänglighetskrav inom EU för varor och tjänster?

4. Vilken är din främsta fråga som du kommer att driva om du blir vald till europaparlamentet inom området funktionshinderpolitik?

För information om kandidaternas och partiernas svar, se: http://www.hso.se/verksamhet/Valkampanjen/Europaparlamentsvalet-2014/Hur-svarar-kandidaterna-pa-vara-fragor/

http://www.hso.se/verksamhet/Valkampanjen/Europaparlamentsvalet-2014/Vad-sager-partierna/

För kommentarer, var god kontakta: Ingrid Burman, ordförande, Handikappförbunden, telefon 070 – 343 95 87