Skärpning av diskrimineringslagen

Den nya lag som ska tvinga bland annat butiksägare att öka tillgängligheten för funktionshindrade har fått hård kritik från näringslivet. Och nu lovar regeringen att ytterligare skärpa lagen. Lars Gellner är arbetsrättsjurist på Svenskt näringsliv och han säger att det skulle få allvarliga följder för mindre företag.

– Det vore förödande för många småföretag som inte har ekonomiska möjligheter att vidta de åtgärder som kanske krävs, säger han.

Den nya diskrimineringslagen, som bara är åtta veckor gammal, innebär bland annat att företag som har tio eller fler anställda är skyldiga att göra så kallat ”skäliga åtgärder” för att förbättra tillgängligheten. Det kan handla om att ta bort trösklar så att den som använder rullstol kan komma in.

Men nu kan även små företag komma att omfattas av lagen. I stadsdelen Haga i Göteborg är det mer regel än undantag att det inte går att komma in med rullstol. Och det märker Mikael Landin av.

– Här är det tre trappsteg då. Någon gång har jag varit inne. Då har jag fått hjälp. Men då var det nog så att jag drog stolen efter mig.

Hattbutiken som vi befinner oss vid har bara en anställd. Men ägaren Theresa Anani är inte orolig för att en lagskärpning skulle påverka hennes butik negativt.

– Alltså jag tycker inte att det är ett problem. Jag tycker att det är självklart att alla ska få tillgång. Jag vet inte varför vi inte har köpt en ramp. Det är ingen stor investering i sig, säger Theresa Anani.

Men Svenskt näringsliv är alltså desto mer kritiskt. Arbetsrättsjuristen Lars Gellner tycker inte att bristande tillgänglighet borde vara en diskrimineringsgrund överhuvudtaget.

– För det första är det känsligt för både arbetsgivare och näringsidkare att förknippas med diskriminering oavsett om man har gjort fel eller inte. Det är en väldigt känslig fråga.

– För det andra så är det nu en skadeståndsfråga och då blir det mycket mer direkt för arbetsgivaren än att sitta med en tillsynsmyndighet gällande plan- och bygglagstiftningen, säger han.

Handikappförbundens ordförande Ingrid Burman tycker däremot att Sverige behöver en lagstiftning som har tillgänglighet för alla som grundregel och att allt annat ska vara diskriminering.

– För mig är det lika allvarligt om en person på grund av att man har invandrat från ett annat land, har en annan sexuell läggning eller är rullstolsburen inte kommer in på en restaurang. Det är lika allvarligt och jag skulle inte låna mig till att gradera diskrimineringsgrunderna, säger Ingrid Burman på Handikappförbunden.

Länk till inslaget på Sveriges Radio