Självklart ska alla människor kunna verka politiskt”

Över hela världen uppmärksammas idag den Internationella funktionshindersdagen, som firats sedan 1992 och som FN i år har valt att kalla A Day for All, En Dag för Alla.

”Det finns all anledning att fira idag. Steg för steg skapas juridiska förutsättningar för ett samhälle för alla, säger Stig Nyman, ordförande i Handikappförbunden. ”En milstolpe är det förslag till europeisk tillgänglighetslag som lanserades igår.”

Nu återstår, som FN uttrycker det, mycket arbete för att vända alla lagliga rättigheter till en verklig revolution – där mångfalden är anammad och levd.

Detta blir än mer tydligt när Demokratiutredningens ordförande Olle Wästberg och sekreterare Adiam Tedros, i en debattartikel i Dagens Nyheter idag, uppmärksammar att den bristande tillgängligheten till vallokaler, information och möteslokaler medför att personer med funktionsnedsättningar hindras i sitt demokratiska medborgarskap.

Demokratiutredningen ger en rad välkomna förslag till förändringar, bland annat att den bristande tillgängligheten ska avhjälpas och att ett mål om demokratisk delaktighet ska föras in i den kommande funktionshindersstrategin.

Särskilt intressant är den uppmaning att funktionsvariation ska inkluderas i diskussionen om social representativitet. Så länge personer med funktionsnedsättningar är underrepresenterade i politiken kommer också funktionshinderfrågorna att behandlas styvmoderligt.

”Självklart ska alla människor beredas möjligheter att verka politiskt.”, säger Stig Nyman. ”Nu ser Handikappförbunden fram emot att regeringen, landstingen och kommunerna tar dessa uppmaningar på allvar. Det är oacceptabelt att människor inte bereds möjlighet att använda sina demokratiska rättigheter.”

Dagen till ära arrangerar Handikappförbunden ett seminarium där över hundra personer från myndigheter, lärosäten och politiken deltar och samtalar om hur den kommande funktionshindersstrategin ska bli ett starkare politiskt verktyg. Även detta en viktig demokratifråga att lyfta på En dag för alla.

Länk till pressmeddelandet på MyNewsDesk

Länk till Demokratiutredningens debattartikel i DN

Länk till Handikappförbundens hemsida med mer information om den 3:e dec