Kompetensen hos de flesta personer med funktionsnedsättning tas inte tillvara på arbetsmarknaden på ett långsiktigt hållbart sätt.

Det vill vi ändra på!  Genom att driva detta projekt hoppas vi kunna ge fler möjlighet att få sitt första insteg i arbetslivet och att utveckla modeller som kan användas nationellt vidare även efter projektets slut.

Varje människa har rätt till självbestämmande och full delaktighet i samhällslivets alla delar. Det grundar sig på mänskliga rättigheter. De förtydligas i FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

För mer info anmäl er till vårt nyhetsbrev här

eller kontakta vår projektledare  Emma Lundgren 021-35 11 10 Mejl