Kompetensen hos de flesta personer med funktionsnedsättning tas inte tillvara på arbetsmarknaden på ett långsiktigt hållbart sätt.

Det vill vi ändra på!  Genom att driva detta projekt hoppas vi kunna ge fler möjlighet att få sitt första insteg i arbetslivet och att utveckla modeller som kan användas nationellt vidare även efter projektets slut.

Varje människa har rätt till självbestämmande och full delaktighet i samhällslivets alla delar. Det grundar sig på mänskliga rättigheter. De förtydligas i FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

För mer info anmäl er till vårt nyhetsbrev här

eller kontakta vår projektledare  Emma Lundgren 021-35 11 10 Mejl

Ett hållbart arbetsliv
Arbetslivsförberedande projekt


Corona/Covid 19

På grund av Coronapandemin påverkas utvecklingsarbetet för
Ett Hållbart arbetsliv. Vi följer aktuella rekommendationer från ESF, Folkhälsomyndigheten och övriga samhällsfunktioner.

Det medför att

  • projektet drivs i anpassad form
  • arbetsstödjarna verkställer arbetet anpassat till individ, företag och rådande situation
  • startdatum för vissa delprojektorter flyttas fram

Har du frågor är du välkommen att höra av dig, kontaktuppgifter finns ovan.