Seminarium om oberoende MR-institution

Nätverket för en oberoende MR-institution

Under hösten 2015 bildades ett informellt nätverk för en oberoende MR-institution. Syftet är att gemensamt driva ett påverkansarbete med budskapet att Sverige behöver en oberoende MR-institution under riksdagen. I FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som Sverige ratificerat står det tydligt att Sverige har ett åtagande att instifta en sådan (artikel 33).

Regeringen har signalerat att de i sin nya strategi för mänskliga rättigheter, som väntas nu under våren, kommer att rekommendera riksdagen att instifta en ny myndighet för en oberoende MR-institution. I skrivelsen planeras en presentation av en samlad strategi för politiken för mänskliga rättigheter i Sverige, för att förstärka och förtydliga arbetet med mänskliga rättigheter.

I nätverket finns Civil Right Defenders, MR-fonden, Svenska FN-förbundet, RFSL, RFSU, Amnesty, Lika Unika och Handikappförbunden.

En svensk oberoende institution för mänskliga rättigheter – när, var och hur

Igår den 16 mars anordnades ett seminarium där viktiga frågeställningar lyftes inför riksdagens beredning av frågan.

Vid MR-rådets senaste förhör av Sverige i Genève upprepades kravet på att inrätta en svensk oberoende MR-institution. Något som bäst beskrivs som en oberoende myndighet med uppgift att granska statens internationella MR-åtaganden samt främjande av mänskliga rättigheter. MR-institutioner finns i en tredjedel av världens länder, varav i 17 EU-länder.
På seminariet belystes frågor om hur en svensk oberoende MR-institution bör organiseras och vilka för- och nackdelar som finns med olika lösningar?

MR-nätverket erbjuder riksdagen sin sakkunskap och expertis

Den 9 mars skickades en skrivelse till Riksdagens Konstitutionsutskott där MR-nätverket erbjuder riksdagen sakkunskap och expertis i frågan om mänskliga rättigheter.

Skrivelsen till Konstitutionsutskottet