Seminarium i Almedalen: Från ungdom till vuxenliv

Många unga med funktionsnedsättning har en besvärlig resa från ungdomstid till vuxenliv. På grund av hinder i det omgivande samhället och brist på nödvändigt stöd har vissa svårt att klara sin utbildning. En stor andel har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden.

En mängd rapporter visar att den svenska skolan och arbetsmarknaden är tuff för många med funktionsnedsättning: ”Är du lönsam lille vän?” (beställd av Miljöpartiet) beskriver de ekonomiska konsekvenserna av att unga med funktionsnedsättning inte får jobb. Försäkringskassans rapport ”Tio år med aktivitetsersättning” visar att en stor anledning till att unga fastnar i bidrag och arbetslöshet är att de inte fått rätt stöd i skolan. Ungdomsstyrelsens rapport ”Fokus 12” visar att Sverige fortfarande inte har en skola för alla elever, och flera av Skolverkets rapporter visar på betydande brister i skolornas fysiska och pedagogiska arbetsmiljö.

Under Almedalsseminariet ”Unga med funktionsnedsättning – förutsättningar för utbildning och arbete” presenteras Handikappförbundens syn på vad som behöver göras för att fler unga med funktionsnedsättning ska klara sin utbildning och få sitt första jobb. Representanter från olika partier redogör för vilka åtgärder de vill se.

Medverkande:

Anders Wallner, MP, Eva Olofsson, V, Gunilla Svantorp, S, Penilla Gunther, KD, Maria Nyman, Ungdomsstyrelsen, Cecilia Udin, Försäkringskassan med flera.

Moderator: Antonio de la Cruz, journalist (UR).

Tid: Måndag den 1 juli 2013, klockan 13.30-14.30

Plats: Uppsala Universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal D22

För mer information, var god kontakta: Annika Jyrwall Åkerberg 070 – 745 53 10. 

Varmt välkommen!