Det inhumana i att stänga ute människor på flykt har aktualiserats under den senaste tiden. Allra värst drabbas barn, sjuka och personer med funktionsnedsättning. De som svårligen kan förflytta sig till fots, genom taggtråd och över hav. Det är också de som oftast lämnas kvar, med allt vad det innebär.

Att utan funktionsnedsättning gå många mil eller ta sig igenom barrikaderade gränser är svårt nog. För den som inte kan röra sig, har kognitiva svårigheter, syn- eller hörselnedsättning, utgör flykten en än större utmaning och risk.

I den humanitära katastrof som nu utspelar sig vid våra gränser blir det dagligen allt tydligare att det råder brist på tillgängliga och säkra flyktvägar. Att det inte är möjligt att på ett värdigt och säkert sätt som flykting transportera sig till Europa, hänger bland annat samman med transportörsansvaret inom EU. Detta innebär att det är transportören, alltså flygbolaget eller rederiet som får det ekonomiska ansvaret för resenären.

Handikappförbunden vill som människorättsorganisation att Sverige omedelbart driver frågan om säkra och tillgängliga flyktvägar i EU. Detta är en viktig del i upprättandet av en gemensam, omfattande och människorättsbaserad migrationspolitik för alla.

För närvarande saknas en gemensam strategi. Medlemsstaterna har på flera håll valt att möta flyktingarna med att bygga staket, att använda våld, inklusive tårgas, frihetsberövande, vägra tillgång till tak över huvudet, mat, vatten, och på sina håll även med att främja negativa attityder till flyktingar. Detta återspeglar inte ett EU baserat på värden som mänskliga rättigheter och värdighet.

Handikappförbunden ställer oss härmed bakom European Disability Forum, EDF, när de i ett öppet brev uppmanar EU:s ledare att agera på ett humant sätt i det som nu beskrivs som en europeisk migrationskris.

Vi håller med European Disability Forums ordförande Yannis Vardakastanis; De människor som nu kommer till EU, riskerar sina liv till sjöss, och exponeras för människohandlare och exploatering, är människor med rättigheter.

När vi avhumaniserar männi-skor och förnekar dem deras rättigheter, gör vi Europa sämre för alla medborgare.

Handikappförbunden som representerar mer än 400 000 människor uppmanar även statsminister Stefan Löfven och regeringen att uppmärksamma de verkliga behoven hos familjer som reser med barn, personer med funktionsnedsättningar och ensamkommande barn.

Regeringen kan göra mer för att se till att EU fastställer en strategi som till fullo återspeglar organisationens egen värdegrund om asylrätt, mänskliga rättigheter och värdighet.

Stig Nyman, ordförande Handikappförbunden