Rörelse i rätt riktning på Youtube

Klicka på länken för att se hela dagens program.

Klicka på den lilla rutan med  två streck i underkant på bildrutan för att se undertexter.