Remissvar: Organdonation – En livsviktig verksamhet

Läs hela remissvaret: Organdonation – En livsviktig verksamhet (SOU 2015:84) här