Remissvar: Mer tid för kunskap

Remissvar: Mer tid för kunskap (SOU 2015:81), länk till hela remissvaret