Remissvar: Ett tandvårdsstöd för alla – fler och säkrare patienter

Länk till hela Handikappförbundens remissvar på Ett tandvårdsstöd för alla – fler och säkrare patienter, SOU 2015:76