Remissvar: En funktionhinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle (förslag från MFD)

Myndigheten för delaktighet, MFD har på uppdrag av regeringen tagit fram ett förslag till en ny funktionshinderspolitik. Handikappförbunden menar att MFD genomfört sitt uppdrag väl, men anser att myndigheten varken haft tid, mandat eller förutsättningar att lämna förslag som lever upp till FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, funktionsrättskonventionen.

MFD beskriver att rättighetsperspektivet ska genomsyra politiken, men när de konkretiserar förslagen saknas exempelvis ett systematiskt tvärpolitiskt angreppssätt som rör lagstiftning och forskning. Handikappförbundens remissvar om förslaget till en ny funktionshinderspolitik innehåller därför en rad konkreta förslag till innehåll i en proposition om ny funktionsrättspolitik. Handikappförbunden anser att propositionen ska uttrycka ett tydligt politiskt åtagande för att fullgöra funktionsrättskonventionen.

Läs hela remissvaret här