Regeringen tar rätt beslut om sjuklöneansvaret

Regeringen har idag dragit tillbaka sitt förslag om ett utökat sjuklöneansvar för arbetsgivarna. ”Det gläder oss att regeringen lyssnat på Handikappförbundens och andras kritik”, säger Stig Nyman.  

Handikappförbunden har varit mycket kritiska till förslaget då vi menar att ett utökat sjuklöneansvar för arbetsgivarna skulle skapa ännu tuffare arbetsmarknad för personer med funktionsnedsättningar.

Handikappförbunden är i grunden positiva till regeringens ambition att minska sjukfrånvaron och öka hälsan genom bättre rehabilitering, anpassning och möjligheter till omställning.

”Vi vidhåller att en fungerande rehabilitering är den enskilt viktigaste faktorn för en hållbar sjukförsäkring och för minskade sjukkostnader. Det är avgörande att utveckla de redskap som redan finns för den enskilde, att själv ha inflytande över och vara delaktig i sin egen rehabilitering.”, säger Stig Nyman.

Pressmeddelandet på MyNewsDesk