Rätten till en pensionsförsäkring – gäller den alla?

Utredningen om rätten till en personförsäkring har tittat på om lagstiftningens intentioner följs av försäkringsbolagen när det gäller rätten att teckna en personförsäkring, så kallad kontraheringsplikt, som infördes 2006. Vi anser i vårt remissvar att det finns ett fortsatt behov av att se över gränsdragningen mellan de privata sjukförsäkringarna och de allmänna socialförsäkringarna. De människor som även i framtiden kommer att nekas att teckna personförsäkring är hänvisade till socialförsäkringarna, där grundskyddet är alldeles för lågt.

Länk till hela remissvaret Rätten till en personförsäkring – ett stärkt konsumentskydd (SOU 2016:37)