Rätt att välja specialistvård kan bli en halvmesyr

Människor med låga inkomster kan få svårt att utnyttja möjligheten att välja öppen specialistvård i annat landsting än hemlandstinget, eftersom de själva måste stå för resor och uppehälle.  Det säger Ingrid Burman, ordförande för Handikappförbunden, i en kommentar till Patientmaktsutredningens delbetänkande.

I går överlämnade Patientmaktsutredningen sitt delbetänkande Patientlag till regeringen. Den nya patientlagen ska samla bestämmelser från hälso- och sjukvårdslagen (HSL) som bland annat rör patienters möjligheter till inflytande, information, tillgänglighet, samtycke och val av vårdgivare.

Ett av utredarens förslag är att patienter kunna välja öppen specialistvård inom hela landet.

– Det är ett förslag vi verkligen gillar. Men tyvärr kan kostnader för resor och uppehälle innebära att alla människor ändå inte kommer att kunna vårdas där de helst vill, eftersom hemlandstinget endast betalar för själva vården. Vi hoppas på en utveckling av ersättningssystemet så att även människor med små ekonomiska resurser kan använda den här möjligheten, säger Ingrid Burman.

Handikappförbunden välkomnar att rätten till second opinion, det vill säga en förnyad medicinsk bedömning, inte ska villkoras på det sätt som tidigare gjorts. Då gällde rätten endast vid livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom. Att barn ska få ökade möjligheter till information och inflytande över vården, anpassade efter deras ålder och mognad, är en tredje del i betänkandet som Handikappförbunden ställer sig positiv till.

– Nu behövs stora insatser i vården så att de goda förslagen verkligen genomförs, säger Ingrid Burman.

För kommentarer, var god kontakta:

Ingrid Burman, ordförande Handikappförbunden, telefon 070 – 343 95 87.