Projektet Det outsagda lanserar ny webbplats

Idag lanseras webbplatsen opratat.se. Här finns 18 animerande filmer om vad barn, syskon, föräldrar och mor- och farföräldrar inte pratar om – och berättelser om hur man kan göra för att prata med varandra. Här finns också spel om känslor.

Opratat.se vänder sig till barn mellan 4 och 12 år, barnens familjer och andra vuxna som familjen möter.

Syftet är förebygga ohälsa. Om vi tar del av varandras tankar förstår vi förhoppningsvis bättre vad vi behöver prata med varandra om. Pratar vi mer kan vi känna igen oss i varandra, vad vi är arga eller ledsna över. Då kan det outsagda, det opratade, bli pratat.

160 barn, syskon, föräldrar och mor- och farföräldrar har intervjuats i projektet. I intervjuerna har vi hittat åtta teman som vi döpt till: Jag har nå’t, Säger inte hur jag mår, Behöver alltid hjälp, Är det mitt fel, Skäms dom?, Tar ansvar för andra, Framtiden? och Kommer han att dö?

Webbplatsen har tagits fram tillsammans med barn, i projektet Det outsagda mellan barn och föräldrar. Projektet finansieras av Arvsfonden och drivs av Funktionsrätt Sverige, tidigare Handikappförbunden, i samarbete med Nationellt kompetenscenter för anhöriga Rädda barnen, 1177 Vårdguiden och Region Skåne.

I höst tar vi fram vägledningar till föräldrar och till anställda inom till exempel habiliteringen, som vi hoppas ska kunna använda sidan tillsammans med barn och familjer. Filmerna och webbplatsen testas i pilotverksamheter över hela landet. Habiliteringar, korttids, barnboende, särskola, elevhälsa, LSS- och biståndshandläggare använder filmerna i sina verksamheter.

Opratat.se ligger under Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka. I november tar projektet slut och då kommer Nka att fortsätta driva webbplatsen. Läs gärna mer på Nka:s hemsida www.anhöriga.se. Mer information om projektet finns på www.detoutsagda.se.

I höst fyller vi på med fler berättelser och fler spel. Under hösten lägger vi också ut utdrag ur bilderböcker. Innehållet ska översättas till fyra språk: engelska, somaliska, arabiska och tigrinja. Webbplatsen kommer dessutom att bli mer tillgänglig.

 

 

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna!

Ann-marie.stenhammar@funktionsratt.se projektledare

Lena.NyblomMalmberg@funktionsratt.se projektmedarbetare

Erika.wermeling@funktionsratt.se kommunikatör