Vi har fått del av ett statsbidrag från socialstyrelsen för 2017 till informatörsverksamhet som rör psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar.

I korthet kan sägas att projektet består av tre delar:

1. Föreläsningar, seminarier etc. Ansvarig Margareta Hallner

2. Samverkan med olika instanser. Ansvarig Magnus Agestav

3. Ny webbplats inkl föreläsarkatalog Ansvarig Magnus Agestav